07136340966
وبلاگ

ایستگاه سنجش آلودگی هوا

کمپانی ECOTECH در سال 1970 توسط Robert Dal sasso در استرالیا تاسیس شد و در حال حاضر از سازندگان بنام آنالایزرهای ایستگاه سنجش آلودگی هوا در سطح جهان می باشد.

 کمپانی ecotech جزو معدود سازندگان تجهیزات سنجش آلودگی هوا بوده که راهبری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا را انجام داده و دارای تاییدیه ISO17025و NATAدر این زمینه می باشد.

 آنالایزرهای ساخت این کمپانی داردای تاییدیه USEPAو MCERTمی باشد و جز معدود کمپانی های سازنده است که هردو تاییدیه راجهت فروش و نصب تجهیزات ایستگاههای سنجش آلودگی هوا درکشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا اخذ کرده است.

 در حال حاضر این کمپانی راهبری 300ایستگاه سنجش آلودگی هوا در استرالیا را عهده داربوده و رابطه نزدیکی با EPA استرالیاجهت Data Validation ایستگاههای سنجش آلودگی هوا دارد.