07136340966
وبلاگ

آنالیزور گاز


دودکش و محیط زیست - قسمت اول

/combustion-1

مبانی سوختن ، اندازه گیری آلاینده ها و تاثیر آن بر محیط زیست ( قسمت اول )