07136340966
وبلاگ

اسیدی


کاربرد pH متر چیست ؟

/post-5

دستگاه pH متر، در واقع یک وسيله اندازه گيرى جهت تشخیص اسیدی یا قلیایی بودن ماده و یافتن میزانpH  آن می باشد.