07136340966
وبلاگ

تهویه


موقع نصب کولر گازی به چه نکاتی توجه کنیم ؟

/commissioning-air-conditioning-split-system

اکثر ما در منزل ، محل کار یا خودرو ، با مشکل عدم سرمایش کافی کولر گازی مواجه شده ایم که پس از مراجعه به سرویس کار ، مشکل ما به طور کامل برطرف نشده است .


نقش کنترل رطوبت در ماشین جوجه کشی

/post-13

یک دستگاه جوجه کشی بایستی شرایط فیزیکی بهینه جهت رشد موفقیت آمیز جنین شامل درجه حرارت ، رطوبت مناسب ،تهویه مناسب و چرخش منظم تخم مرغ ها را دارا باشد .