07136340966
وبلاگ

کرونا


نقش دوربین حرارتی در تشخیص مبتلایان به ویروس کرونا

/detecting-coronavirus-with-thermal-camera

در بسیاری از کشورها در مبادی ورودی و مرزها ، از دوربین حرارتی به منظور تشخیص مبتلایان به ویروس کرونا استفاده می شود .