07136340966
وبلاگ

thermal camera


نقش دوربین حرارتی در تشخیص مبتلایان به ویروس کرونا

/detecting-coronavirus-with-thermal-camera

در بسیاری از کشورها در مبادی ورودی و مرزها ، از دوربین حرارتی به منظور تشخیص مبتلایان به ویروس کرونا استفاده می شود .


چرا دمای نقاط مختلف انبار متفاوت است ؟

/temperature-mapping

استاندارد و لزوم اجرای نقشه دمایی در انبارها و سردخانه های نگهداری دارو و مواد غذایی